امام حسن (ع) : سه چیز مردم را هلاک میکند : تکبر ، حرص و حسد . چون تکبر دین انسان را از بین می برد و شیطان هم به واسطه تکبر ملعون و منفور شد ، و حرص دشمن نفس انسان است و حضرت آدم به سبب حرص از بهشت رانده شد ، و حسد راهبر بدی و بدبختی است و به سبب حسد قابیل برادرش هابیل را کشت . 
هلاک الناس فی ثلاث : الکبر والحرص والحسد ، فالکبر هلاک الدین وبه لعن ابلیس، والحرص عدو النفس وبه اخرج آدم من الجنة ، والحسد رائد السوء ومنه قتل قابیل هابیل . 
بحار الانوار ، ج 78 ، ص 111