عاشق اون لحظه ام که استاد هی درس میده "هی درس میده"هی درس میده"بعد یه سوال میپرسه همه مثه بز زل میزنن بهش:))))

سال نو مبارک