با شرکت در ای سی ام چه چیز به دست می آوریم؟

با شرکت در مسابقات ای سی ام علاوه بر لذتی که در آماده شدن و کد زدن و فکر کردن است به دو چیز خیلی مهم دیگر هم دست پیدا می کنیم ۱ – طراحی الگوریتم ۲ – کد زدن سریع

سوال های ACM  سوال های خشک و کلیشه ای برنامه نویسی نیستند بلکه  سوال هایی هستند که جنبه محاسباتی و الگوریتمی دارد پس با تسلط بر این سوال ها الگوریتم و ذهن خود را به شدت تقویت می کنید.