سلام قصد دارم که یک مجموعه انیمیشنی با عنوان زیر را طراحی کنم.