پیامبر صلى  الله  علیه  و  آله : به یکدیگر هدیه بدهید، زیرا کینه ها را از بین مى برد.
تَهادَوا فَإِنَّها تَذهَبُ بِالضَّغائِنِ؛
کافى(ط-الاسلامیه) ج5 ، ص144 ، ح 14  من لا یحضر الفقیه ج3 ، ص299