ای بر روان پاکتان درود که اگر تنها با آن بیاید جلو از ابتدا گارد نمیگیرید.من داخل این سرویس اگر مطلبی میزنم،فریاد فرو خفته ای که سرکوب شده  است در جامعه خفقان زده ام را آزاد میکنم.آری ای دوست اگر این دریای بی کران باشد،با گفته های من نجس نمی شود،ولی اگر این آموزه هاتان سرابی بیش نباشد،تمام عمر و زندگیتان را به نجاست کشانده اند.

من الان اونجایش وایستادم که عمرم را با خزعبلاتی به نام ایسلام ،دین و دیانت به نجاست کشیده اند.....

عمر من یعنی،تمام هم نوعان من  از هر رنگ و زبانی است .تئوری ایسلام برای حکومت داری و .... شکسته خورده است.ولی بر خلاف دیگر مکتب ها ایسلام آمده است برای بقای خودش رقیب ضعیف درست کرده است....من هیچی ادعایی ندارم ولی یکی بدون هیچ دروغ و دغلی برای خودش بره بگرده ببینه اینا که میگن درسته یا نع بدون در نظر گرفتن منفعت شخصی ......ولی همش دروغه ......مذهب و خرافه با هم عجینن.....