امام صادق (ع) : هر که زبانش راست باشد کردارش پاک است .
من صدق لسانه زکی عمله .
اصول کافی ، ج 3 ، ص 163